Nederlandse radioactiviteit normen aangepast aan Europese normen – nu ter commentaar

18-09-2015 In de afgelopen jaren is een aantal normen op het gebied van radioactiviteitsmetingen in water als Europese (EN-)norm gepubliceerd. Een aantal hiervan heeft een sterke overlap met bestaande Nederlandse (NEN) normen. De meting in de EN-normen is identiek, en in normale omstandigheden zou dit leiden tot intrekking van de NEN-norm. Omdat de NEN-normen als toepassingsgebied monsters van verschillende samenstelling en herkomst hebben, zijn deze aangepast door de EN-normen hierin op te nemen. De normontwerpen zijn beschikbaar voor commentaar tot 1 december 2015.

Het gaat om de volgende normen:

  • Ontw. NEN 5694 ‘Radioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van polonium-210 (210Po) en lood-210 (210Pb)’
  • Ontw. NEN 5627 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale bèta-activiteit en massieke rest-bèta-activiteit van een vast telmonster’
  • Ontw. NEN 5623 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster met halfgeleider-gammaspectrometrie’
  • Ontw. NEN 5622 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale alfa-activiteit van een vast telmonster met de dikkelaagmethode’

Prestatiekenmerken

Een groot verschil tussen de Europese en Nederlandse normen is dat de NEN-normen gevalideerd zijn, en de EN-normen niet. Nederland heeft de internationale werkgroepen overgehaald de Nederlandse prestatiekenmerken over te nemen in de relevante internationale (en Europese) normen. Hiermee is de Nederlandse kennis en investering nu internationaal geborgd.

Uitzondering

Er is een uitzondering. NEN 6420 ‘Water - Bepaling van het gehalte aan getritieerd water door vloeistofscintillatietelling’ is teruggetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 9698:2015 ‘Water - Bepaling van de werking van de tritiumconcentratie - Vloeibare scintillatie telmethode’.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbende partijen kunnen de normontwerpen kosteloos inzien en van elektronisch commentaar voorzien tot 1 december via www.normontwerpen.nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl