Nederlandse voornorm voor bepaling van de hedonische waarden van een geur herzien

20-09-2018 De NVN 2818 geeft een waarde aan een geur waaruit men af kan leiden hoe aangenaam de geur is. Tot 1 oktober 2018 is er nog commentaar te geven op de herziende NVN 2818 – Geurkwaliteit – ‘Sensorische bepaling van de hedonische waarden van een geur met een olfactometer’. Met deze herziening wordt de voorgaande versie uit 2015 geüpdatet.

Deze NVN-norm richt zich op laboratoria die gespecialiseerd zijn in het meten van geur. De geuren die gemeten worden zijn voornamelijk omgevingsluchten zoals voorkomen bij veehouderijen, afvalstorten en rioleringen. De geurconcentraties worden beoordeeld door panelleden op aangenaamheid. Dit wordt gedaan op een schaal van uiterst aangenaam tot uiterst onaangenaam.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2015 zijn:

  • Niet langer twee mogelijkheden, maar één manier van aanbieden van een concentratiereeks.
  • Niet langer twee regressiemethoden voor de verwerking van de ruwe meetdata, maar één methode.
  • Een regressiemethode waarbij de gemeten H-waarden per panellid wordt gekoppeld aan relatieve geurconcentraties op basis van de individuele geurdrempel.
  • Introductie van een vaste nul-waarde aan de meetreeks voordat de analyse plaatsvindt.
  • Afkappen en daarbij gelijktrekken van het aantal per panellid in de analyse mee te nemen meetwaarden (4 plus de nul).
  • Verplicht om altijd de gevonden functie te rapporteren samen met (maar) twee hedonische waarden (de H = -1 en de H = -2).
  • Uitleg over het feit dat de methode bedoelt is om geuren qua aangenaamheid/onaangenaamheid (= hinderpotentieel) te karakteriseren.

Via www.normontwerpen.nen.nl is tot 1 oktober 2018 commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ted den Heijer, consultant, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Geurmetingen’ houdt zich bezig normalisatie van meetmethoden op het gebied van geuronderzoek en geurmetingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl