Nederlandse werkwijze voor bepaling meetonzekerheid gaat internationaal

13-06-2018 Recent is de herziene NEN 7779 gepubliceerd. Deze norm is sinds jaren het referentiedocument om meetonzekerheid te bepalen. Laboratoria met een ISO/IEC 17025-accreditatie zijn verplicht om meetonzekerheid vast te stellen. In het buitenland bestaan er nauwelijks afspraken voor het bepalen van meetonzekerheid. Met de internationalisering van NEN 7779 kan de Nederlandse werkwijze internationaal leidend worden.

Volgens ISO/IEC 17025, de internationale norm met algemene eisen voor de competenties van test- en kalibratielaboratoria, moet meetonzekerheid worden bepaald. NEN 7779 geeft hiervoor praktische houvast. De norm is niet alleen van toepassing op milieu, maar ook op diervoeding en levensmiddelen. In het buitenland bestaan er nauwelijks normen waarmee meetonzekerheid kan worden vastgesteld. Om de Nederlandse werkwijze internationaal te verspreiden, is een Engelstalige versie van de norm van belang.

Engelse versie

De eerste stap naar internationalisering van de Nederlandse werkwijze is het uitbrengen van een Engelstalige NEN 7779. Hiervoor zoekt de commissie ’Statistische Toepassingen’ financiering. Met deelname aan de vertaling krijgt u toegang tot het netwerk van experts op het gebied van meetonzekerheid. De norm wordt door een werkgroep nagelopen op correcte vertaling en er wordt nagedacht over het internationaal verspreiden van de Engels vertaalde norm.

Heeft u behoefte aan een algemene introductie in meetonzekerheid? Download dan kosteloos de whitepaper Meetonzekerheid.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Statistische Toepassingen’ staat nog open voor nieuwe leden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Lees ook het bericht 'Herziene norm voor bepaling meetonzekerheid gepubliceerd'

Norm

NEN 7779:2018 nl

Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders - Meetonzekerheid 

NEN 7779 beschrijft procedures voor de bepaling van de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve fysische en chemische meetmethoden.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl