Nieuwe editie NPR 5741 voor boortechnieken en monsternemingstoestellen

03-08-2015 De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek’ is ingrijpend herzien. Dit als gevolg van de reactie van gebruikers van het document. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de beoordeling van de boortechnieken. NPR 5741 maakt deel uit van een reeks normen die de monsterneming ten behoeve van milieuonderzoek beschrijft.

De beoordeling van de in de praktijkrichtlijn vermelde technieken is gebaseerd op diverse milieuaspecten. Om een goede boring en/of monsterneming te kunnen doen, is het soms noodzakelijk om verschillende technieken te combineren, bijvoorbeeld bij het doorboren van meerdere typen bodemlagen of bij het passeren van de grondwaterspiegel.

In de herziene versie van NPR 5741 zijn de beoordeling van de boortechnieken en de monsternemingstoestellen expliciet van elkaar gescheiden. Hierdoor is het mogelijk om alle lagen en materialen die worden doorboord, mee te laten wegen bij het kiezen van de meest geschikte boortechniek(en) en monsternemingstoestel(len) voor de betreffende situatie.

Belangrijkste wijzigingen

  • De beoordeling van de boortechnieken en de monsternemingstoestellen zijn expliciet van elkaar gescheiden en de tabellen zijn volledig herzien;
  • de voorgaande tekst is opnieuw ingedeeld en waar nodig aangevuld of verhelderd;
  • referenties naar andere normdocumenten zijn geactualiseerd.

Toepassing

NPR 5741 wordt veel gebruikt in overleg tussen opdrachtgevers en uitvoerders van milieuonderzoek. De praktijkrichtlijn wordt ook vermeld in de ‘Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming’ en in de ‘Uitvoeringsregeling Meststoffenwet’ (in de laatste voor de bepaling van het PAL-getal en het Pw-getal). Omdat de inhoud van de praktijkrichtlijn slechts richtinggevend kan zijn, zal deze niet tot een NEN-norm evolueren.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl