Nieuwe eisen voor laboratoria als ontwerp gepubliceerd

10-02-2017 NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, is sinds 2015 in herziening. Na de publicatie van het ontwerp vorige maand door ISO, is de Draft International Standard gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn substantieel. Zo is de norm nu expliciet ook van toepassing op organisaties die alleen de sampling (monstername) uitvoeren, zonder de opvolgende beproevings- of kalibratieactiviteiten.

NEN heeft speciaal voor dit project een ‘mirror group’ met circa 20 leden zowel afkomstig vanuit test- als vanuit kalibratielaboratoria, die bijdraagt aan de totstandkoming van deze herziening. Vanuit de ‘mirror group’ worden naar elke ISO-werkgroepvergadering twee experts afgevaardigd.

Metrologische herleidbaarheid en monsterneming

Alle eisen en opmerkingen over metrologische herleidbaarheid zijn bijeengebracht in een overzichtelijke Annex. Metrologische herleidbaarheid bij monsterneming is daarin opgenomen.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Als alternatief voor de managementsysteemeisen in de norm zelf is het voor laboratoria mogelijk de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 toe te passen. Bij accreditatie door de RvA zal echter zeker getoetst worden op de competentie-eisen die in ISO/IEC 17025 staan.

Inzien ISO/IEC DIS 17025

De Draft International Standard is beschikbaar in de normshop. Naar verwachting wordt de definitieve versie van ISO/IEC 17025 eind 2017 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail: mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl