Nieuwe eisen voor laboratoria

13-01-2015 De internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, NEN-EN-ISO/IEC 17025, wordt herzien. Zowel de ILAC (International Laboratory Accrediation Corperation) als Zuid-Afrika hebben om herziening gevraagd. Om de Nederlandse inbreng in dit internationale traject goed te organiseren, richt NEN een ‘mirror group’ op. De oprichtingsbijeenkomst hiervan vindt plaats op 15 april a.s. en is toegankelijk voor alle belanghebbenden.

Nederland heeft ingestemd met de voorgestelde herziening omdat er vanuit de verschillende betrokken normgebruikers ideeën voor verbetering waren. ISO 17025 is van groot belang voor Nederlandse laboratoria. NEN heeft er daarom voor gekozen om de Nederlandse inbreng vanuit de verschillende sectoren in een speciaal voor dit project opgerichte ‘mirror group’ te organiseren die actief zal bijdragen aan de herziening. Dit gebeurt in samenwerking met de normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’, welke de formele verantwoordelijkheid heeft voor inbreng in de Europese en internationale normen voor conformiteitsbeoordeling (waaronder ISO 17025).

Deelname

Verschillende partijen hebben al laten weten in deze ‘mirror group’ te willen deelnemen. Een stakeholdersanalyse wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de groep kan rekenen op een breed draagvlak vanuit Nederland.

Het faciliteren van de ‘mirror group’ om de inbreng vanuit Nederland naar het ISO-project mogelijk te maken, wordt gefinancierd door de stakeholders. Deelnemers zijn als eerste op de hoogte van de voorgestelde veranderingen in de norm en kunnen invloed uitoefenen op de Nederlandse inbreng. Het werken in de ‘mirror group’ biedt een uitstekende kans om te netwerken en om kennis over dit onderwerp te verbreden. Ook biedt het mogelijkheid om internationale contacten in dit werkveld te leggen.

Informatie, reageren en aanmelden

De oprichtingsbijeenkomst van de ‘mirror group’ vindt plaats op woensdagmiddag 15 april a.s. bij NEN in Delft. U kunt zich aanmelden bij NEN Evenementen.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm en/of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Annemarie de Jong, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 239 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl