Nieuwe normvoorstellen voor het meten van specifieke stoffen in water

06-07-2016 Vanuit de ISO/TC 'Water quality' zijn de afgelopen maand zijn maar liefst zes nieuwe normvoorstellen verschenen. Nederland kan aangeven wat zij van deze methoden ontwikkeling vindt en technisch commentaar aanleveren.

ISO/TC Waterkwaliteit is op dit moment erg actief met de zes nieuwe onderwerpen die gelanceerd zijn. Deze onderwerpen zijn op (korte en lange) termijn ook voor Nederland van belang.

Specifieke stoffen

De volgende specifieke stoffen worden in de normvoorstellen met de genoemde methoden in water gemeten:

  • Alkylkwik (met GC-MS);
  • Cyclic volatile methylsiloxanes (met GC-MS);
  • HBCD (met LC-MS/MS);
  • Geneesmiddelen (met HPLC-MS/MS);
  • PFAS (met LC-MS/MS);
  • Totaal aan organisch koolstof, zuurstof en fosfor (met COHR oxidation).

Meer informatie

Als er voldoende steun voor deze normvoorstellen is, gaat de ontwikkeling hiervan in september 2016 op de internationale werkgroepvergaderingen in Sydney van start.

Meer informatie

De Nederlandse experts voor deze onderwerpen hebben zitting in de NEN-normsubcommissies ‘Organische parameters’ en ‘Anorganische parameters’.
Wilt u meepraten of deelnemen aan de ontwikkeling van deze normen, dan kunt u contact opnemen met Erica Fritse en Marina Maroulakis, consultants Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail: mm@nen.nl.
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over het normalisatieproces en de betreffende NEN-commissies.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica Fritse en Marina Maroulakis.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl