Nieuwe ontwikkelingen ISO-richtlijnen innovatiemanagement

26-03-2018 Sinds enkele jaren worden er richtlijnen ontwikkeld op het gebied van innovatiemanagement. In 2014 bleek er onvoldoende draagvlak onder belanghebbenden voor actieve deelname aan de ontwikkeling van deze richtlijnen. Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen en het is van belang dat belanghebbenden geïnformeerd worden over ontwikkelingen.

Innovatie is de sleutel tot wereldwijde vooruitgang en welvaart. Internationale richtlijnen op het gebied van innovatie vergemakkelijken samenwerking tussen organisaties omdat er een gemeenschappelijke taal wordt gesproken. Deze normen zullen best-practices toegankelijk maken voor een succesvolle implementatie van innovatiebeleid in alle typen organisaties.

NIeuwe ontwikkelingen

De afgelopen jaren is het aantal landen dat meewerkt aan de richtlijnen gegroeid tot 52. Ook hebben een aantal belangrijke internationale organisaties zich aangesloten bij ISO/TC 279. OESO, WTO, Wereldbank, WIPO en UNESCO. Er wordt gewerkt aan zes normen over onder meer ’intellectual property management’, ’innovation management system’, en ’innovation partnership’.

Geen certificatie

Voor Nederlandse belanghebbenden was het bij eerdere stemmingen belangrijk dat er tegen normen voor innovatiemanagement niet gecertificeerd zou kunnen worden. Inmiddels is er binnen ISO/TC 279 ‘Innovation Management’ besloten dat er geen normen maar richtlijnen worden ontwikkeld. De resultaten van ISO/TC 279 zijn niet geschikt voor certificatie, maar bieden de gebruiker concrete tools om aan de slag te gaan met innovatiemanagement.

Normalisatie en innovatie

In 2014 hebben belanghebbenden ook aangegeven dat normalisatie op het gebied van innovatie belangrijke voordelen met zich mee brengt. Het volgen van internationaal geaccepteerde richtlijnen verhoogt de slagingskans van de innovatie, versoepelt de samenwerking doordat ze structuur bieden en verkleint het aantal misverstanden. Uiteindelijk bleek er te weinig draagvlak om een normcommissie op te richten, mede uit vrees voor certificeerbare normen. Inmiddels zijn er belangrijke ontwikkelingen en is het belangrijk om belanghebbenden weer te informeren. Meer informatie vindt u op de website.

Deelname aan normalisatie?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van richtlijnen op dit gebied? Voor informatie over deze richtlijnen of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl