Nieuwe versie norm voor controle asbestverwijdering in Arbeidsomstandighedenregeling

29-10-2013 Op 10 oktober 2013 is het besluit van het ministerie van SZW tot wijziging van de Arbeidomstandighedenregeling gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt gewijzigd in verband met de actualisering van NEN 2990, de norm voor eindcontrole na asbestverwijdering. Met deze wijziging is de verwijzing naar NEN 2990 uit 2005 geactualiseerd naar de versie uit 2012. De gewijzigde Arbeidsomstandighedenregeling wordt op 1 november 2013 van kracht.

NEN 2990 ‘Lucht – Eindcontrole na asbestverwijdering’ is herzien om een optimale afstemming te realiseren met de meest recente wet- en regelgeving, certificatieschema's en overige normen op het gebied van asbest.

Vanaf 1 november 2013 is men verplicht te werken volgens NEN 2990:2012 voor controle op asbestverwijdering. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen beperkt-risico-saneringen en hoog-risico-saneringen.
De normelementen met betrekking tot hoog-risico-saneringen treden echter pas in werking zodra de nieuwe asbestgrenswaarden van kracht zijn. Om dit onderscheid te maken, zijn deze normelementen in de norm aangegeven met een *.

Norm

NEN 2990:2012 nl

Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering

NEN 2990 beschrijft de manier waarop een 'containment', afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften, moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten.In het ce...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Caroline van Hoek, Consultant NEN Milieu.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl