Norm gepubliceerd over behandeling van monsters verkregen tijdens emissiemetingen

20-12-2012 NEN 8014 ‘Luchtkwaliteit – Emissies van stationaire bronnen – Monsterbehandelingsketen: veld, transport, laboratorium’ is gepubliceerd.

Deze norm vervangt de Nederlands Technische afspraak NTA 8014 uit 2007.

De norm beschrijft het proces van het einde van de monsterneming op locatie tot ontvangst van het analyseresultaat van het monster door de meetinstantie. NEN 8014 is onder andere bedoeld voor de componenten zware metalen, dioxinen, PAK, en stof. Vanwege de afwijkende eisen die bij geur worden gesteld aan de monsterneming, conditionering en analyse, is NEN 8014 niet van toepassing op geur.

Van NTA naar NEN-norm

Om zoveel mogelijk meetbureaus en laboratoria te motiveren om de vastgelegde procedure te gebruiken, is besloten om de huidige NTA om te zetten naar een NEN-norm. De norm is opgesteld door een brede vertegenwoordiging van partijen uit de markt. Dit zorgt niet alleen voor betrokkenheid, maar ook voor een groot draagvlak.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl