Norm groendeelbepaling afgassen met radioactieve koolstofmethode gepubliceerd

23-04-2013 NEN-EN-ISO 13833:2013 is een nieuwe norm voor de bepaling van de verhouding biogeen en fossiel CO2 in afgassen met de radioactieve koolstofmethode. De norm is ontwikkeld binnen ISO in samenwerking met CEN op initiatief van het Nederlandse instituut voor energie-innovatie (ECN).

De nieuwe norm beschrijft bemonsterings- en analysemethoden voor de bepaling van de verhouding tussen biogeen en fossiel CO2, de zogenaamde groendeelbepaling, in afgassen van stationaire bronnen gebaseerd op de radioactieve koolstofmethode (14C). Deze groendeelbepaling vindt plaats op basis van de dienst 14Credits van ECN.

14Credits houdt in dat ECN met een gepatenteerd proces proportioneel de afgasstroom bemonstert en analyseert. De resultaten van de 14C analyse geeft de exploitant van energiecentrales inzicht in het groene (biogene) deel van hun productie. Dit is van belang in het kader van de CO2 emissiehandel.

Informatie en bestellingen

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: NEN Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Informatie over de 14Credits is te vinden op www.14credits.com. Neem voor aanvullende informatie en bestellingen contact op met ECN via info@14credits.com of (088) 5 154 661. Voor meer informatie over ECN: Florentine de Maar, ECN persvoorlichter, telefoon (022) 4 564 050 of (06) 12 798 123, of e-mail demaar@ecn.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl