Norm over lutumgehalte en korrelgrootteverdeling in bodem gepubliceerd

19-03-2018 Door onder andere het herstellen van een fout in de formule voor de berekening van de pipetteer- en zeeffractie is NEN 5753 ‘Bodem – Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’ herzien en gepubliceerd.

Naast deze correctie is het de normsubcommissie gelukt om deze norm technisch meer in lijn te brengen met de internationale norm ISO 11277, zonder de mogelijkheden binnen de Nederlandse norm te verliezen. Om dit te bewerkstelligen is het gebruik van fractiescheidingszeven van 38 micrometer tot en met 63 micrometer verduidelijkt. Door deze wijzigingen zijn de tabellen in bijlage B aangepast en daarnaast gecontroleerd voor het gebruik op pipetteerrobots.

Verdere wijzingen

NEN 5753 heeft een volledige redactionele verbeterslag ondergaan en in deze herziening is de eenheid voor viscositeit kg/(m.s) vervangen door de SI eenheid Pa.s (Pascal seconde). Daarnaast is de norm volledig aangepast aan de nieuwe Multi-matrix normen.

Meer informatie

Neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of klantenservice@nen.nl.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Viktor Dirkse, consultant, telefoon 015 2 690 151 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Anorganische parameters’ houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 5753:2018 nl

Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp...

NEN 5753 beschrijft een methode voor de bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem (sediment) na verwijdering van organische stof, carbonaten en eventueel vrij ijzer.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl