Norm voor ICP-MS meting van elementen herzien

30-08-2016 In de afgelopen jaren is NEN-EN-ISO 17294 – 2 herzien door ISO/TC 147 waterkwaliteit. De norm geeft de methode om met ICP-MS verschillende elementen te meten. Mede door het werk van de Nederlandse normsubcommissie ’Anorganische parameters’ zijn er een aantal elementen toegevoegd aan het toepassingsgebied.

In de eerste versie van deze norm werd uranium als één van de 62 elementen genoemd. Later werd duidelijk dat er behoefte was aan een specifieke ICP-MS norm voor het bepalen van de activiteitsconcentraties van verschillende uranium isotopen. In een samenwerkingsverband tussen de chemische en radiochemische groepen werd besloten deze norm te herzien. De normcommissie ’Radioactiviteit - Toepassing en meten’ heeft meegewerkt aan de normatieve annex die is toegevoegd voor de activiteit concentraties van uranium isotopen.

Wijzingen ten opzichte van versie 2004

voegen. Na aanleveren van laboratorium validatie gegevens door Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de elementen Ijzer (Fe), Kwik (Hg) en Zirkonium (Zr) toegevoegd aan het toepassingsgebied van de norm. Verder is de mogelijkheid op collision and reaction cell technologie te gebruiken in deze norm opgenomen.

In de normatieve annex A is de methode voor het bepalen van de activiteit concentraties van verschillende uranium isotopen opgenomen. Voor milieudoeleinden is het belangrijk om de activteitsconcentraties van de verschillende uranium isotopen te bepalen. Alleen op deze manier kan een juiste stralingsdosis schatting gemaakt worden

Titel gewijzigd

Door deze wijzigingen was het nodig om de titel te wijzigen. De norm is nu gepubliceerd als “NEN-EN-ISO 17294-2 Water quality — Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) — Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes”.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant milieu en maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van deze normen en lid worden van de Nederlandse normsubcommissie ‘Organische parameters’, dan kunt u dit aangeven in een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica Fritse.

(015) 2 690 303

erica.fritse@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl