Norm voor analyse kiezelwieren definitief gepubliceerd

03-06-2015 Het handboek hydrobiologie is in 2010 gepubliceerd. Twee jaar na publicatie is vanuit de hydrobiologische laboratoria aangegeven dat voor de laboratoriumaccreditatie een verdere ontwikkeling tot normen gewenst was. Als eerste is nu NEN 9409 ‘Water – Hydrobiologische methoden – Analyse van kiezelwieren’ gepubliceerd.

NEN 9409 bevat de methode voor het prepareren en analyseren van kiezelwiermonsters, het verwerken van de verzamelde gegevens en de vastlegging van metagegevens. De norm heeft betrekking op kiezelwieren uit het aangroeisel van zoete tot brakke, stilstaande en stromende wateren.

Bij de keuze welke methoden uit het handboek als eerste door te ontwikkelen naar normen, is mede gekeken naar welke analyses van belang zijn voor de rapportage onder de Kaderrichtlijn Water (KRW). De volgende normen in ontwikkeling zijn de analyse van fytoplankton en de analyse van macrofauna.

Vanaf augustus 2014 tot 1 december 2014 kon commentaar op het ontwerp worden ingediend. Na 1 december hebben de experts van de normsubcommissie ‘Ecologie’ die de betreffende norm beheert, de ontvangen commentaren beoordeeld. Geaccepteerde commentaren zijn vervolgens in de definitieve norm verwerkt en alle commentaargevers hebben bericht gekregen of hun commentaar is verwerkt, en zo niet, waarom niet.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl