Norm voor bepaling visveiligheid pompen, vijzels en waterturbines gepubliceerd

04-06-2020 NEN 8775 ‘Visveiligheid - methode voor de bepaling van de visveiligheid van pompen, vijzels en omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen en waterkrachtcentrales’ is gepubliceerd. De norm bevat een testmethode en een rekenmethode voor de bepaling van de veiligheid van vissen bij het passeren van gemalen en waterkrachtcentrales.

Veel vissoorten hebben een instinctieve drang om te migreren. Tijdens de migratie worden de vissen geconfronteerd met veel obstakels, waaronder pomp- of vijzelgemalen en waterkrachtcentrales, met mogelijke grote schade of zelfs dood tot gevolg. De afgelopen jaren is er meer aandacht voor de ecologische waterkwaliteit, waar vissen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Visveiligheid

Waterbeheerders schakelen steeds meer over op visveiligere pompen, vijzels en waterturbines. NEN 8775 biedt een eenduidige definitie van testprocedures en een rekenmethode om de visveiligheid van pompen, vijzels of waterturbines vast te kunnen stellen.

Test- en rekenmethode

De norm beschrijft hoe de testmethode moet worden ingericht op basis van de omstandigheden en het type werktuig dat wordt getest, gelet op de te gebruiken vissoorten, lengtes en aantallen. Ook beschrijft de norm de uitvoering van de testmethode en licht deze toe aan de hand van stroomschema's en tekst. Een rekenmethode beschrijft de overlevingskans van vissen die pompen of omsloten waterturbines passeren. Deze rekenmethode kan ook gebruikt worden om testresultaten te vertalen naar pompen en waterturbines die qua type overeenkomen met de werktuigen, maar andere afmetingen en bedrijfscondities hebben. In de bijlagen zijn aanvullende methodes opgenomen, zoals een test- en rekenmethode voor open waterturbines.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jeske Bleeker, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 561, of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Milieukwaliteit’ houdt zich bezig met de ontwikkeling van milieu-gerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 8775:2020 nl

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de visveiligheid van pompen, vijzels en omsloten watert...

NEN 8775 beschrijft een methode voor het bepalen van de visveiligheid van pompen, vijzels en omsloten waterturbines die gebruikt worden in gemalen of waterkrachtcentrales. NEN 8775 geeft ook een rekenmethode voor het berekenen van de overlevingskans ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl