Norm voor bepaling volumieke activiteit jodiumverbindingen in buitenlucht gepubliceerd

13-06-2014 Als onderdeel van het project om Nederlandse voornormen (NVN) voor radioactiviteitsmetingen te herzien, is NVN 5631 omgezet naar NEN 5631 ‘Bepaling van de volumieke activiteit van jood in buitenlucht’. De norm maakt deel uit van een serie normen en praktijkrichtlijnen voor de monsterneming, de monstervoorbereiding en de meting van radioactiviteit.

De methoden in NEN 5631 zijn in eerste instantie opgesteld ten behoeve van informatiesystemen voor kernongevallen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK).

De methode

Deze norm beschrijft een methode voor de monsterneming van radioactieve jodiumverbindingen in buitenlucht. Jodiumverbindingen gebonden aan aërosolen, gasvormig elementair jood en gasvormige organische jodiumverbindingen worden op drie verschillende achter elkaar geplaatste filters selectief bemonsterd. Zo wordt de activiteit van de bemonsterde jodiumverbindingen gemeten, waarna de volumieke activiteit van de jodiumverbindingen in de bemonsterde lucht wordt berekend. NEN 5631 is gebaseerd op bestaande binnenlandse en buitenlandse normen.

Meer informatie

Deze norm maakt deel uit van het NEN Connect-pakket Radioactiviteitsmeting.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatchappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl