Norm voor het meten van het omgevingsdosisequivalenttempo met draagbare apparatuur definitief

26-06-2014 De Nederlandse norm voor het bepalen van het omgevingsdosisequivalenttempo met behulp van draagbare stralingsmeetapparatuuris herzien. De beschreven metingen in NEN 5639 dienen onder meer ter controle van wettelijk voorgeschreven grenswaarden.

Op het eerder gepubliceerde ontwerp van NEN 5639 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur’ zijn verscheidene commentaren ingediend. Deze commentaren zijn behandeld door de normcommissie en verwerkt in de definitieve norm.

De methode voorziet in een momentane, locatieafhankelijke uitlezing. De dosistempometingen vinden bijvoorbeeld plaats bij vervoer van radioactieve stoffen, de inrichting van radiologische zones en het controleren van de effectiviteit van aangebrachte afschermingen. Ter ondersteuning van de radiologische werkzaamheden is de in de norm beschreven meetapparatuur veelal aanwezig in centra waar handelingen met radioactieve bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen worden uitgevoerd.

Ook toepassing bij incidenten

NEN 5639 wordt ook toegepast bij incidenten waarbij mogelijk radioactieve stoffen zijn vrijgekomen, zoals bijvoorbeeld een brand in een radionuclidenlaboratorium, een ongeval bij vervoer van radioactief materiaal over de weg. De metingen worden in dat geval toegepast voor het opsporen van lokale verhogingen ten opzichte van de natuurlijke achtergrond (hot spots), waarbij de radioactieve stoffen zowel op de bodem als op objecten kunnen zijn afgezet. Deze metingen worden dan doorgaans uitgevoerd naast metingen met een besmettingsmonitor.

Meer informatie

Deze norm maakt deel uit van het NEN Connect-pakket Radioactiviteitsmeting Voor bestellingen en informatie kunt u ook contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl