Norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur gepubliceerd

11-11-2019 De norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur, NEN 5639, is gepubliceerd. Deze norm wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. NEN 5639 gaat onder andere over het meetplan, wat te doen als de meting niet plaats vindt in het vrije veld, en welke stralingsbron gebruikt kan worden voor de controle van de meetapparatuur. Deze norm is een vrij beschikbare norm.

NEN 5639 'Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur' is aangepast naar aanleiding van een evaluatie van de werkgroep. Het gaat om de werkgroep LAMS (Landelijke afstemming meetstrategie bij stralingsongevallen) van de NSC (Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten. Uit deze evaluatie kwamen een aantal knelpunten en onduidelijkheden.

Doel

De dosistempometingen vinden plaats bij vervoer van radioactieve stoffen, de inrichting van radiologische zones en het controleren van de effectiviteit van aangebrachte afschermingen. Met behulp van de metingen wordt gecontroleerd of de omgevingsstraling binnen de wettelijk voorgeschreven grenswaarden blijft. De metingen worden op grote schaal uitgevoerd.

De norm is van belang voor iedereen die met handapparatuur metingen doet. Of dit nu in een ziekenhuis, een laboratorium, bij transporten van radioactief materiaal, bij radiologische incidenten of in het vrije veld is. NEN 5639 kan de kwaliteit van metingen bij incidenten verbeteren, waardoor de hulpdiensten beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen. De LAMS heeft NEN 5639 aangewezen als basis voor de uitvoering van deze metingen.

Norm beschikbaar

Om toepassing van deze normen te bevorderen heeft de ANVS, via het ministerie van I&W, een overeenkomst met NEN gesloten waardoor 25 nationaal ontwikkelde NEN-normen voor radioactiviteitsmetingen nu kosteloos beschikbaar zijn in NEN connect. Downloaden kan middels een gebruikslicentie voor NEN Connect. Ook de norm NEN 5639:2019 valt onder deze licentie.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant, telefoon 015 2 690 268 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ’Radioactiviteit: toepassing en meten' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 5639:2019 nl

Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstr...

Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl