Norm voor risicobeoordeling asbest in gebouwen wordt herzien

17-04-2014 Het normontwerp NEN 2991 'Risicobeoordeling van asbest in gebouwen' is gepubliceerd voor commentaar. De norm beschrijft o.a. de bepaling van asbestconcentraties als onderdeel van de risicobeoordeling in en rondom gebouwen en constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Dit normontwerp is een geactualiseerde versie van de oorspronkelijke norm uit 2005.

NEN 2991 is herzien om een optimale afstemming te realiseren met de meest recente wet- en regelgeving, certificatieschema's en overige normen op het gebied van asbest.

Toepassing

Een risicobeoordeling conform NEN 2991 dient in principe als een aanvulling op een asbestinventarisatie. In spoedeisende situaties kan de norm ook als zelfstandige methode worden uitgevoerd. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering, hiervoor dient NEN 2990:2012 te worden gebruikt.

Bouwbesluit

De geactualiseerde grenswaarden voor asbestconcentraties zullen naar verwachting per 1 januari 2015 in werking treden. Voor de bepaling van de concentratie asbestvezels in binnenlucht is in de Regeling Bouwbesluit 2012 een verwijzing naar NEN 2991 opgenomen. Voor een tijdige aanpassing van deze Regeling moet de definitieve versie van NEN 2991 uiterlijk op 1 september 2014 worden gepubliceerd om te kunnen worden aangewezen. Om deze publicatiedatum te kunnen halen, is besloten om het normontwerp uit te zetten voor een verkorte commentaarperiode van twee maanden in plaats van drie maanden.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 15 juni as. commentaar indienen op normontwerp NEN 2991 ‘Risicobeoordeling van asbest in en rondom gebouwen’ via www.normontwerpen.nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Caroline van Hoek, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl