Norm voor statische headspace analyse bodemmonsters gepubliceerd

19-03-2013 NEN-ISO 22155 voor statische headspace analyse van bodemmonsters is nu gepubliceerd als NEN-EN-ISO 22155. Dit betekent dat het nu niet alleen een Nederlandse, maar ook een Europese norm is, zodat in alle Europese landen dezelfde norm kan worden gebruikt voor deze analyse.

Voor de Nederlandse situatie verandert niets, maar voor internationaal opererende laboratoria kan deze ontwikkeling van belang zijn. NEN-EN-ISO 22155 is een methode voor de bepaling van vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en geselecteerde ethers in grondmonsters met de statische headspace methode.

Met NEN-EN-ISO 22155 zijn de vluchtige organische componenten zoals onder andere benzeen en tolueen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (dichloor- of trichloormethaan) en de ethers methyl tertiair butylether en tertiair amyl ether aantoonbaar.

NEN-EN-ISO 22155 kan gezien worden als een aanvulling op de Nederlandse koepelnormserie NEN 6970-6981 ‘Bodem – Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)’.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Johan van ‘t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl