Normcommissie ‘Organische parameters’ zoekt nieuwe voorzitter

26-11-2019 Het werkgebied van normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met onderwerpen zoals het bepalen van PFAS, microplastics en andere zorgwekkende stoffen in het milieu. Het werkgebied omvat de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. De commissie zoekt een nieuwe voorzitter.

De commissie zoekt bij voorkeur iemand die betrokken is bij normalisatie en zich actief wil inzetten in de verschillende werkgroepen op het gebied van organische parameters.
Profiel van de voorzitter

 • ondersteuning van de uitgangspunten en kernwaarden van normalisatie en draagt deze uit;
 • het vermogen om NEN en de normcommissie te representeren;
 • evenwichtige standpunten die breed worden geaccepteerd;
 • relevante contacten en netwerken binnen de laboratoria, onderzoeksinstituten en overheid (in het bijzonder binnen Ministerie van I&W) en zo mogelijk ook Europees;
 • in staat om informatie te abstraheren;
 • gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, goede communicatieve eigenschappen, in staat om te relativeren en ziet het algemeen belang.

Taken van de voorzitter

 • bijwonen van de vergaderingen van de normcommissie en deze voorzitten;
 • bijdragen aan de teamgeest en betrokkenheid binnen de normcommissie;
 • verantwoordelijk voor het opstellen van nationale normen, waar internationale normen ontoereikend zijn of niet bestaan, maar waar in de markt vraag naar is;
 • tussentijds overleggen met de NEN secretaris;
 • bijdragen aan de afhandeling van beroepszaken (in geval er geen consensus kan worden bereikt binnen normcommissies).

Werkgebied normcommissie Organische parameters

De ontwikkelingen binnen de Kaderrichtlijn Water, met name die op het gebied van prioritaire stoffen, zijn sterk van invloed op het werk van de commissie.
Een deel van de analysemethoden heeft een relatie met nationale en internationale wetgeving en aan wetgeving gerelateerde (certificatie)schema's.

De normen kunnen voor certificatie- en accreditatiedoeleinden worden gebruikt. De leden zorgen voor eenduidige meetmethoden en het toepassen van eenzelfde (of vergelijkbare) methoden. Dit bevordert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analyseresultaten van alle betrokken partijen.

Het is van belang om de Nederlandse standpunten in Europees en internationaal verband vast te stellen en ten uitvoer te brengen. Op die manier sluiten de normen ook optimaal aan bij de werkwijze van de Nederlandse laboratoria.

Procedure

Na een kennismakingsgesprek wordt de voorzitter van een normcommissie, op voordracht van de secretaris, bij NEN benoemd door de Beleidscommissie Milieu. Tijdens de eerstvolgende commissievergadering op 7 april 2020, maakt de nieuwe voorzitter kennis met de leden van de normcommissie ‘Organische parameters’.

Meer informatie

Belanghebbende partijen en geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen als voorzitter of die lid willen worden van de normcommissie kunnen contact opnemen met Marina Maroulakis, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl