Normen monsterneming afvalwater en oppervlaktewater herzien

20-05-2019 NEN 6600-1 voor het nemen van afvalwatermonsters en NEN 6600-2 voor het eenduidig nemen van steekmonsters uit oppervlaktewater zijn herzien.

NEN 6600-1 is na een aantal jaren van toepassing waar nodig aangepast aan de huidige praktijk:

 • De rol van het monsternemingsplan is verder benadrukt en uitgewerkt.
 • Het beslisdiagram voor de wijze van bemonsteren (figuur 1) is herzien.
 • De in‐line plunjer en het vacuümmonsternemingstoestel zijn nu de voorkeurstoestellen.
 • Het minimale volume van een deelmonster bij vacuümmonsterneming is nu 50 ml.
 • Het tijdstip voor het nemen van het monster uit het monsterverzamelvat is toegevoegd met inachtneming van de eisen over bewaartermijnen en conservering van watermonsters (NEN-EN-ISO 5667-3).
 • De eisen voor precisie en juistheid voor een representatieve monsterneming zijn geüniformeerd; de berekeningswijze is herzien en voorbeeldberekeningen zijn toegevoegd.
 • De inhoud sluit aan op andere (internationale) normen.

NEN 6600-2 geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen en hulpmiddelen voor verschillende typen oppervlaktewater en voor onderzoek naar verschillende parameters. De nieuwe editie is onder andere op de volgende punten gewijzigd:

 • De bemonstering voor vluchtige verbindingen is herzien. De dubbele monsterfles voor monsterneming voor de vluchtige verbindingen is komen te vervallen.
 • De bemonstering met een pomp is toegevoegd.
 • De bemonsteringslocatie en omstandigheden zijn opgenomen in deze norm en sluiten aan bij ISO 5667‐4:2016 en NEN‐EN‐ISO 5667‐6:2016.
 • Technische en tekstuele verbeteringen zijn doorgevoerd naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers van de tweede druk.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen?

Wilt u als belanghebbende partij actief meedoen in de ontwikkeling en beheer van normen op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact op met de secretaris van de normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ via mm@nen.nl. De commissie beheert zo'n 150 nationale, Europese en mondiale normen voor het nemen van monsters en uitvoeren van veldmetingen in de milieucompartimenten water en bodem.

Norm

NEN 6600-1:2019 nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

NEN 6600-1 beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen voor fyssisch-chemische analyses.

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 6600-2:2019 nl

Water - Monsterneming - Deel 2: Oppervlaktewater

NEN 6600-2 beschrijft het nemen van steekproefmonsters uit oppervlaktewater voor de bepaling van fysische en chemische analyses en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen en hulpmiddleen voor verschillende typen o...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

015 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl