Normen voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

15-02-2018 De normen voor waterbodemonderzoek NEN 5717 en NEN 5720 zijn herzien. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin vooronderzoek verplicht wordt gesteld. NEN 5717 geeft invulling aan dit voorgenomen nieuwe beleid dat per 1 april 2018 in de Regeling bodemkwaliteit wordt gepubliceerd. Dit heeft ook gevolgen voor het waterbodemonderzoek en leidt naast aanpassingen in NEN 5717, ook tot aanpassing in NEN 5720.

NEN 5720 is een belangrijk referentiedocument voor uitvoering van waterbodemonderzoek binnen Nederland. Een doel van de revisie was het actualiseren van deze norm zodat deze invulling geeft aan (toekomstig) bodembeleid.
Op basis van uitgevoerd vooronderzoek volgens NEN 5717 heeft NEN 5720 het doel om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de actuele gemiddelde milieuhygiënische kwaliteit of ruimtelijke kwaliteit in het te onderzoeken gebied.

Wijzigingen NEN 5720

De norm voor onderzoek van de waterbodem heeft een verregaande revisie ondergaan. Aangegeven uitvoeringsknelpunten of onduidelijkheden rond waterbodemonderzoek zijn verwerkt en onderstaande strategieën zijn aangepast of aanvullend opgenomen:

  • Asbest (asbest in waterbodem). NTA 5727 is in zijn geheel vervangen door NEN 5717 en NEN 5720.
  • De strategie voor watertypen met een korte baggercyclus is vervangen door een bijzondere strategie monitoring.
  • De bijzondere strategie-afperking is opgenomen voor het bepalen van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie.
  • Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen jachthavens en havens. Beiden vallen onder één onderzoeksstrategie voor havens.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over eventuele deelname aan een normcommissie, kunt u contact opnemen via e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl