Normontwerp ‘Bepaling van het totale gehalte aan ATP in water’ gepubliceerd voor commentaar

26-02-2019 Het normontwerp voor de bepaling van het totale gehalte aan ATP in water is gepubliceerd voor de publieke commentaarronde. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2019 commentaar indienen.

Ontwerp NEN 7393:2019 ‘Water - Bepaling van het totale gehalte aan adenosinetrifosfaat (ATP)’ beschrijft in detail de methode voor het bepalen van het totale gehalte aan ATP in water en bevat informatie over het belang van de reactiekinetiek die ten grondslag ligt aan de methode. De norm is van toepassing op microbiologisch onderzoek van alle soorten water (met uitzondering van zee- en afvalwater zonder aparte monstervoorbehandeling), tenzij de aard van het te onderzoeken water de analyse verstoort. Het normontwerp is opgesteld door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’.

ATP in water

ATP is een energierijke verbinding die aanwezig is in alle levende cellen en is daarom een maat voor de actieve biomassa. Veranderingen in de ATP‐concentratie worden binnen de drinkwatersector onder andere gebruikt voor het bepalen van de biomassaproductiepotentie (BPP), waarmee een indruk wordt verkregen van de mate waarin gebruikte materialen van invloed zijn op microbiële groei.

Relatie met NEN-EN 16421

Voor het bepalen van de invloed van materialen op de groei van micro‐organismen in water voor menselijke consumptie is eerder NEN-EN 16421:2014 ‘Invloed van materialen op water voor menselijke consumptie - Bevordering van de microbiële groei (EMG)’ verschenen. In deze norm komen diverse meetmethoden aan bod, waaronder de bepaling van BPP. Aangezien bij deze bepaling wordt uitgegaan van opeenvolgende ATP-analyses in water, is in bijlage B van NEN-EN 16421:2014 de methode-informatie wat samengevat opgenomen. Ontw. NEN 7393 kan voor de Nederlandse situatie worden gezien als een aanvulling op ‘Method 1: Measured by Biomass Production Potential (BPP) measured by ATP - Protocol of ATP analysis’, zoals beschreven in bijlage B van NEN-EN 16421.

Commentaar indienen

Het normontwerp, Ontw. NEN 7393:2019, kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Tot 1 mei 2019 kan commentaar worden ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het normontwerp of deelname aan de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 436, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij.

laura.mout@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl