Normontwerp NEN 6600-2 ‘Monsterneming oppervlaktewater’ gepubliceerd

31-01-2018 De Nederlandse norm voor het nemen van steekmonsters uit oppervlaktewater is in herziening. Een nieuw normontwerp is eind januari 2018 verschenen. Belanghebbenden kunnen hun reactie tot 1 mei 2018 online indienen.

De actuele versie van NEN 6600-2, uit 2009, wordt om een aantal redenen aangepast. Ten eerste komt er een toevoegingtoevoeging van een werkwijze voor de monsterneming van vluchtige verbindingen in ondiep water. Daarnaast wordt de aansluiting op de recent herziene NEN-EN-ISO 5667-6:2016 en ISO 5667-4:2016 geborgd.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn in het voorwoord van het normontwerp vermeld.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2018 via normontwerpen.nen.nl hun reactie geven op Ontwerp NEN 6600-2. De reacties worden vervolgens besproken in de normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ en daarna teruggekoppeld aan de respondenten.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij actief meedoen in de ontwikkeling en beheer van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in circa 150 nationale, Europese en mondiale normen voor het doen van monsterneming en veldmetingen in (water)bodem- en (grond)wateronderzoek. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij

mm@nen.nl

015 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl