Normontwerp analyse fytoplankton ter commentaar

06-07-2020 De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN 9407 voor fytoplankton analyse is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 oktober 2020 commentaar te leveren op deze norm.

NEN 9407 ‘Water - Bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van een omkeermicroscoop’ is ontworpen in opdracht van de normsubcommissie Ecologie.

Fytoplankton uit zoete, brakke, stilstaande en stromende oppervlaktewateren

De norm beschrijft een methode voor de bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van een omkeermicroscoop. De norm heeft betrekking op fytoplankton uit zoete tot brakke, stilstaande en stromende oppervlaktewateren.

Verdere ontwikkeling

In 2012 is vanuit de hydrobiologische laboratoria aangegeven dat voor accreditatie op basis van NEN EN ISO/IEC 17025 'Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria' een verdere ontwikkeling van het ‘Handboek hydrobiologie tot normen’ gewenst is. De ontwikkeling van NEN 9407 is daarvan een van de resultaten. Na publicatie van de norm vervangt deze de methode zoals beschreven in het handboek.

Voor wie

Deze norm is met name van belang voor hydrobiologische laboratoria waar fytoplankton wordt geanalyseerd.

Commentaar indienen

Commentaar indienen kan tot 1 oktober 2020. Bekijk Ontwerp NEN 9407 voor analyse fytoplankton. Een commentaarformulier is op te vragen bij Sharon Sibbald, projectassistente Milieu & Maatschappij, via e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp of als belanghebbende partij deelnemen aan de taakgroep Fytoplankton? Neem dan contact op met Marleen Schoemaker, consultant Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl