Normontwerp draagbare apparatuur meten omgevingsdosisequivalenttempo

02-04-2013 De Nederlandse norm voor draagbare stralingsmeetapparatuur voor het bepalen van het omgevingsdosisequivalenttempo, NVN 5639, is herzien. De methode van het normontwerp voorziet in een momentane, locatieafhankelijke uitlezing.

Daarnaast is de norm van prestatiekenmerken voorzien. Op het ontwerp van NEN 5639 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur’ kan tot 1 juli 2013 commentaar worden ingediend.

De beschreven metingen dienen onder meer ter controle van wettelijk voorgeschreven grenswaarden. Deze controles vinden bijvoorbeeld plaats bij vervoer van radioactieve stoffen, de inrichting van radiologische zones, het controleren van aangebrachte afschermingen en het opsporen van radioactief schroot in containers.

Ter ondersteuning van de radiologische werker is de in het normontwerp beschreven meetapparatuur veelal aanwezig in centra waar handelingen met radioactieve bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen worden uitgevoerd.

Ook toepassing bij incidenten

NEN 5639 wordt ook toegepast bij incidenten waarbij mogelijk radioactieve stoffen zijn vrijgekomen, zoals bijvoorbeeld een brand in een radionuclidenlaboratorium of een ongeval bij vervoer van radioactief materiaal over de weg. De metingen worden in dat geval toegepast voor het opsporen van lokale verhogingen ten opzichte van de natuurlijke achtergrond (hot spots), waarbij de radioactieve stoffen zowel op de bodem als op objecten kunnen zijn afgezet. Deze metingen worden dan doorgaans uitgevoerd naast metingen met een besmettingsmonitor.

Commentaar indienen en informatie

Commentaar kan ingediend worden tot 1 juli 2013 op www.normontwerpen.nen.nl. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Erica Fritse, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl