Normontwerp herziene NEN 5753 'Lutum' gepubliceerd

15-06-2017 In 2016 is gestart met de herziening van NEN 5753 ‘Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’. De aanleiding van de herziening was dat er een fout in de formules voor de berekening van de pipetteer- en zeeffracties gevonden was. Deze fout is hersteld. Op het ontwerp van de herziening kan tot 1 september 2017 commentaar worden ingediend.

De normcommissie milieukwaliteit had de normsubcommissie opdracht gegeven bij een herziening deze norm technisch meer in lijn te brengen met de internationale norm ISO 11277, zonder de unieke mogelijkheden binnen de Nederlandse norm te verliezen. Om dit te bewerkstelligen is het gebruik van fractiescheidingszeven van 38 μm tot en met 63 μm verduidelijkt. Door deze wijzigingen zijn de tabellen in bijlage B aangepast en daarnaast gecontroleerd voor het gebruik op pipetteerrobots.

Verdere wijzigingen

De norm heeft een volledige redactionele verbeterslag ondergaan en in deze herziening is de eenheid voor viscositeit kg/(m.s) vervangen door de SI eenheid Pa.s (Pascal seconde). Daarnaast is de norm volledig aangepast aan de nieuwe multimatrix normen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. De commentaren worden vervolgens door de commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Voor algemene informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘anorganische parameters’ houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl