Normontwerp voor analyse kiezelwieren ter commentaar gepubliceerd

27-08-2014 Het handboek hydrobiologie is in 2010 gepubliceerd. Twee jaar na publicatie is vanuit de hydrobiologische laboratoria aangegeven dat voor de laboratoriumaccreditatie een verdere ontwikkeling tot normen gewenst was. Als eerste is nu het normontwerp NEN 9409 ‘Water – Hydrobiologische methoden – Analyse van kiezelwieren’ gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 december online commentaar leveren op het document via www.normontwerpen.nen.nl.

Het normontwerp bevat de methode voor het prepareren en analyseren van kiezelwiermonsters, het verwerken van de verzamelde gegevens en de vastlegging van metagegevens. NEN 9409 heeft betrekking op kiezelwieren uit het aangroeisel van zoete tot brakke, stilstaande en stromende wateren.

Bij de keuze welke methoden uit het handboek als eerste door te ontwikkelen naar normen, is mede gekeken naar welke analyses van belang zijn voor de rapportage onder de Kaderrichtlijn Water (KRW). De volgende normen in ontwikkeling zijn de analyse van fytoplankton en de analyse van macrofauna.

Werking online commentaarsysteem

Belanghebbenden die willen reageren op normontwerpen via www.normontwerpen.nen.nl hoeven slechts een zeer beperkt aantal gegevens (naam, e-mail en organisatie) in te voeren. Vervolgens is er toegang tot alle normontwerpen in het systeem, die op dat moment open staan voor commentaar.
Iedereen met toegang tot het systeem mag commentaar indienen. De enige verplichting die wij vragen, is dat bij het indienen van commentaar ook een tegenvoorstel wordt ingediend. Het is ook mogelijk om het commentaar van andere commentaargevers in te zien en daarop te reageren.

Afhandeling commentaar

De normsubcommissie ‘Ecologie’ die de betreffende norm beheert, beoordeelt de ontvangen commentaren. De normcommissie heeft de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Alle commentaargevers krijgen achteraf bericht of hun commentaar is verwerkt, en zo nee, waarom niet.

Meer informatie

Belanghebbenden kunnen de norm kosteloos inzien en tot 1 december 2014 commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl