Normontwerp voor bepaling volumieke activiteit van jood in buitenlucht ter commentaar gepubliceerd

05-12-2013 NEN is een project gestart om Nederlandse voornormen (NVN) voor radioactiviteitsmetingen te herzien. Als gevolg hiervan is NVN 5631 herzien en is deze voornorm onlangs omgezet naar het Nederlandse normontwerp NEN 5631 ‘Bepaling van de volumieke activiteit van jood in buitenlucht’. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 commentaar indienen.

Het normontwerp NEN 5631 maakt deel uit van een serie normen en praktijkrichtlijnen voor de monsterneming, de monstervoorbereiding en de meting van radioactiviteit. De tekst is gemoderniseerd en aangepast aan de huidige techniek. Ook zijn er prestatiekenmerken toegevoegd. De methoden in de norm zijn in eerste instantie opgesteld ten behoeve van informatiesystemen voor kernongevallen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK).

Achtergrond

NVN 5631 is in de jaren na Chernobyl opgesteld binnen het project ‘Normstar’. Dit project had als doelstelling het normaliseren van meetmethoden van straling en radioactiviteit bij kernongevallen. Aan deze genormaliseerde meetmethoden is grote behoefte, enerzijds vanwege de controle op vastgestelde of nog vast te stellen grenswaarden, anderzijds ter vergelijking van betrouwbare en vergelijkbare meetresultaten. Ontwerp NEN 5631 is gebaseerd op bestaande binnenlandse en buitenlandse normen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen de norm gratis inzien en tot 1 maart commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl