Normontwerp voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur gepubliceerd voor commentaar

13-05-2019 Het normontwerp voor radioactiviteitsmetingen, NEN 5639, wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. Tot 1 augustus kan er commentaar worden ingediend op het concept.

NEN 5639 'Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur' is aangepast nadat een evaluatie knelpunten en onduidelijkheden had geconstateerd.

Doel

Voor het meten van het stralingsniveau van de omgeving is een gestandaardiseerde meting belangrijk. De dosistempometingen vinden plaats bij vervoer van radioactieve stoffen, de inrichting van radiologische zones en het controleren van de effectiviteit van aangebrachte afschermingen. Met behulp van de metingen wordt gecontroleerd of de omgevingsstraling binnen de wettelijk voorgeschreven grenswaarden blijft. De metingen worden op grote schaal uitgevoerd.

De norm is belangrijk voor iedereen die met handapparatuur metingen doet. Of dit nu in een laboratorium, bij transporten van radioactief materiaal of in het vrije veld is. NEN 5639 kan de kwaliteit van metingen bij incidenten verbeteren, waardoor de hulpdiensten beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Stakeholders

De norm is van belang voor stralingsdeskundigen en anderen die met handapparatuur werken om dosistempo te meten zoals brandweerlieden en overheidsinstanties met een verantwoordelijkheid in stralings- of CBRN-incidenten (chemische, biologische, radiologische en nucleaire) en veiligheidsregio's.

Commentaar en suggesties

Tot 1 augustus 2019 kan het normontwerp worden ingekeken en commentaar worden geleverd via normontwerpen.nen.nl. Na registratie van naam, organisatie en e-mailadres krijgt u toegang tot de norm. Per paragraaf kunt u aangeven waarom de tekst veranderd moet worden en wat er zou moeten staan.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant, telefoon 015 2 690 268 of e-mail mm@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Radioactiviteit: toepassen en meten’ houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 5639:2019 Ontw. nl

Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstr...

Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl