Normtraject visveiligheid gemalen en waterkrachtcentrales gestart

15-06-2016 Met een kick-off meeting in mei 2016 is een normtraject gestart voor visveiligheid van pompen en turbines. Ruim twintig vertegenwoordigers van pompfabrikanten, waterschappen en ecologische adviesbureaus hebben bij NEN deze meeting tot een succes gemaakt en een werkgroep opgericht. Dhr. Jacob Van Berkel is benoemd als voorzitter van de werkgroep.

Deze werkgroep gaat een methode vastleggen voor de bepaling van visveiligheid van pompen, vijzels en turbines, die gebruikt worden in gemalen en waterkrachtcentrales in een Nederlands Technische Afspraak – NTA 8775. De werkgroep vindt het belangrijk dat nog meer deelnemers meewerken aan het opstellen van deze NTA, zodat het draagvlak voor de methode nog groter wordt. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in september 2016. NTA 8775 wordt naar verwachting in de nazomer van 2017 gepubliceerd.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden bij NEN via mm@nen.nl. De deelnemers dragen samen de kosten om de norm op te stellen. Dus alle deelnemers leveren een bijdrage in tijd, kennis én geld.

Methode en modelleren

In de kick-off is de inhoud van de norm afgebakend. De volgende onderdelen komen terug in de norm:

  • Beschrijving van de bepalingsmethode, zowel in het veld als in laboratorium, inclusief de omstandigheden en eisen die daarbij van belang zijn.
  • Een onderdeel dat gaat over modelleren om de omstandigheden waarin een pomp of turbines is onderzocht te vertalen naar andere omstandigheden.
  • Een algemeen onderdeel, dat een kader vormt voor de andere onderdelen, definities geeft, maar ook aspecten van een gemaal of een waterkrachtcentrale beschrijft die mogelijk een gevaar vormen voor passerende vissen.

Voor elk van deze drie onderdelen is een schrijversgroep gevormd die het voortouw neemt in het opstellen van het normdocument.

Kaderrichtlijn Water

Bij hun migratie ondervinden vissen, waaronder de Aal (Anguilla anguilla) belemmeringen door de pompen en turbines in gemalen en waterkrachtcentrales. Door deze installaties visveiliger te maken kunnen beheerders die belemmeringen verkleinen of wegnemen. Dit sluit aan bij Europese regelgeving zoals de Aalverordening en de Kaderrichtlijn water. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt een eis voor een goede ecologische toestand van de Nederlandse wateren. Onder een goede ecologische toestand valt ook een goede visstand. Voor het voortbestaan van verschillende vissoorten is vismigratie tussen verschillende gebieden noodzakelijk.

Informatie en aanmelden

Voor informatie of aanmelden voor de te ontwikkelen NTA 8775 bij: Johan van 't Bosch, Consultant Milieu, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA 8775: Johan van 't Bosch, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl