Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid gepubliceerd

03-12-2018 Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid van pompen, vijzels en drukturbines is gepubliceerd. Het normontwerp bevat een testmethode en een rekenmethode voor de bepaling van de visveiligheid. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2019 commentaar indienen.

Het normontwerp bevat de volgende onderdelen:

  • een testmethode voor het testen van pompen, drukturbines en vijzels op visveiligheid onder bepaalde omstandigheden;
  • een rekenmethode voor de bepaling van ernstige visschade tijdens passage van pompen en drukturbines;
  • algemene informatie over aspecten die visveiligheid van pompen, vijzels en turbines be├»nvloeden;
  • een informatieve bijlage over de toepassing van deze methodes op vrije stromingsturbines.

Het normontwerp beschrijft hoe de testmethode moet worden ingericht op basis van de omstandigheden en het type werktuig dat wordt getest. Daarbij komen onder andere de vissoorten, lengtes en aantallen aan de orde die worden gebruikt. De uitvoering van de testmethode wordt vervolgens beschreven. Beide worden toegelicht aan de hand van stroomschema's en tekst.

In de normsubcommissie Visveiligheid van pompen en turbines zijn onder andere pomp- en turbinefabrikanten, waterschappen, Rijkswaterstaat, NUON, adviesbureaus en kennisinstellingen vertegenwoordigd.

Commentaar leveren

Het voorstel voor de nieuwe norm is gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl. Reacties kunnen daar worden gegeven. De normcommissie Visveiligheid van pompen en turbines buigt zich over alle binnengekomen commentaren. Reageren is mogelijk tot 1 maart 2019.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Johan van 't Bosch, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl