Ontwerp NPR voor moleculairbiologisch onderzoek van water gepubliceerd

04-04-2016 NEN heeft een ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ter commentaar gepubliceerd voor algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek van water. Dit onderzoek is gericht op het aantonen en/of kwantificeren van het DNA of RNA van bepaalde groepen micro-organismen in watermonsters van verschillende aard. Belanghebbenden kunnen tot 30 april 2016 online commentaar indienen.

Ontw. NPR 7394:2016 ‘Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek van water’ beschrijft een aantal algemene principes die laboratoria kunnen toepassen bij het opstellen en verbeteren van een kwaliteitssysteem in het moleculairbiologisch onderzoek van water. Het document staat niet op zichzelf, maar behoort als aanvulling gezien te worden op andere normen. Dit zijn:


NEN-EN-ISO 8199 ‘Water - Algemene richtlijn voor de telling van micro-organismen door kweek’
NEN-EN-ISO 7218 ‘Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologische onderzoeken’
NPR 6268 ‘Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van bacteriologisch onderzoek van water’
NEN EN ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’

De concrete invulling van kwaliteitsborging in moleculairbiologische laboratoria bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Verwacht wordt dat in de komende jaren een verdere ontwikkeling plaatsvindt.

Commentaar indienen

Het praktijkrichtlijnontwerp kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kunnen belanghebbende partijen en geïnteresseerden ook hun commentaren indienen tot 30 april 2016.

Ook van belang voor levensmiddelenmicrobiologie

De normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’, met als hoofdonderwerp watermicrobiologie, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van NPR 7394. Vanwege het nationale samenwerkingsverband tussen deze subcommissie en de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ is de ontwikkeling van de NPR ook van belang voor levensmiddelenmicrobiologen. Deze laatstgenoemde commissie maakt vooral afspraken over microbiologische analysemethoden die toepasbaar zijn in de praktijk. Door goede afspraken over analysemethoden worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze NPR of over het normalisatieproces: Laura Mout, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 436 of e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout.

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl