Ontwerp NPR ‘voorbereiding synthetische laboratoriummonsters’ ter commentaar

14-11-2019 NVN 6419 ‘Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater’ is omgezet in een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Tot 1 december is het mogelijk om commentaar in te dienen.

NPR 6419 omschrijft een eenduidige werkwijze voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater. Het laboratoriummonster kan worden toegepast voor kwaliteitscontrole, het aantonen van gelijkwaardigheid van eigen methodes met referentiemethodes en periodieke kwaliteitsborging.

Wijzigingen

De belangrijkste toevoegingen en wijzigingen zijn:

  • In de scope is een opmerking voor anorganische componenten en overige (sub)matrices toegevoegd. Hiervoor is ISO/TS 21231 ‘Water quality - Characterization of analytical methods - Guide for the selection of a representative matrix’ beschikbaar;
  • Correcties in de tekst van paragraaf 7.2 'Additie aan een volledig gevulde monsterfles' en 7.3 'Additie aan een gedeeltelijk gevulde monsterfles';
  • Toevoeging van de informatieve Bijlage C - Prestatiekenmerken synthetisch grondwater.

Commentaar indienen

Commentaar op dit normontwerp kan tot 1 december worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over NPR 6419 of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied?

Normsubcommissie 'Organische parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

De bovengelegen normcommissie 'Milieukwaliteit' vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieu gerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een e-mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl