Ontwerp Nederlandse praktijkrichtlijn gepubliceerd als toelichting bij de detectie van Legionella

01-05-2013 NEN heeft het ontwerp van NPR 6266 voor commentaar gepubliceerd. Deze Nederlandse praktijkrichtlijn vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6265 voor de bepaling van Legionella-bacteriën in water. Dit praktijkrichtlijnontwerp zal de versie van mei 1991 vervangen en is aangepast aan de meest recente versie van NEN 6265:2007 'Water - Detectie en telling van Legionella'. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli commentaar indienen.

NPR 6266 geeft tevens aanwijzingen voor het nader identificeren van de kolonies, die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd. Sinds een paar jaar zijn er voor de bevestiging van verdachte Legionella-kolonies PCR-technieken beschikbaar. Deze technieken maken het mogelijk om al binnen enkele uren informatie te hebben over de aanwezigheid van Legionella in het monster. Een laboratorium kan deze methoden gebruiken mits ze gevalideerd zijn.

Reageren

Belanghebbenden kunnen het ontwerp van NPR 6266 'Water – Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 6265' kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 juli 2013.

Effect van Legionella op de volksgezondheid

Onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella-bacteriën in water wordt uitgevoerd, omdat aerosolvorming van water besmet met Legionella-bacteriën kan leiden tot longontsteking (legionellose). Vooral personen met een verminderde weerstand zijn hier vatbaar voor. Legionellose is een relatief weinig voorkomende ziekte die voor het eerst bekend werd in 1976. In Nederland zijn sinds 1999 jaarlijks 200 tot 500 ziektegevallen gemeld.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant NEN Milieu, telefoon (015) 2 690 436 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl