Ontwikkeling NTA monsterneming en bepaling metallische delen in AEC-bodemas en AEC non-ferro concentraat

16-07-2014 In oktober 2014 start een nieuw op te richten werkgroep met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8191 ‘Monsterneming en bepaling van metallische delen in afvalenergiecentrale (AEC)-bodemas en AEC non-ferro concentraat’. Deze NTA zal een methode bevatten waarmee afvalenergiecentrales kunnen bepalen welk rendement zij behalen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 14 september as. bij NEN aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Momenteel is er geen normdocument voor een dergelijke eenduidige methode beschikbaar. De NTA geeft invulling aan de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’ waarin eisen over het rendement van terugwinning van de metallische delen zijn vastgelegd. De NTA kan tevens als hulpmiddel dienen bij het opstellen van contracten tussen AEC's en eventuele (externe) verwerkers van AEC-bodemas.

NTA 8191 wordt ontwikkeld op initiatief van de AEC’s die zijn vertegenwoordigd in de Vereniging Afvalbedrijven. NEN gaat de werkgroep procesmatig ondersteunen waarna de NTA na verwachting in 2015 wordt afgerond en gepubliceerd.

Informatie en aanmelden

Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA 8191: Martijn van Rijn, Consultant Milieu, telefoon 015 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.
Tot uiterlijk 14 september 2014 kunt u zich via bovenstaand e-mailadres aanmelden voor de werkgroep ‘NTA 8191’.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl