Ontwikkeling NTA testmethode visvriendelijke pompen

02-02-2016 In maart 2016 start een nieuw op te richten werkgroep met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) ‘Bepaling van de visveiligheid van een pomp’. De intentie is dat NTA 8775 een methode gaat beschrijven om de visveiligheid (of visvriendelijkheid van een pomp te testen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 10 maart 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Het onderwerp van NTA 8775 past binnen de eis vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor een goede ecologische toestand van de Nederlandse wateren. Onder een goede ecologische toestand valt ook een goede visstand. Voor het voortbestaan van verschillende vissoorten is vismigratie tussen verschillende gebieden noodzakelijk. Bij hun migratie ondervinden vissen echter belemmeringen door de pompen in gemalen.

Definitie en testmethode visveiligheid

Een eenduidige definitie van visveiligheid of visvriendelijkheid van een pomp ontbreekt tot nu toe. Een uniforme testmethode is niet vastgelegd. Dit maakt het vergelijken van pompen en claims over visveiligheid lastig. De te ontwikkelen NTA geeft pompfabrikanten duidelijkheid over de testcondities en afnemers duidelijkheid over de prestaties op het gebied van vispasseerbaarheid.

Planning en deelnemers

NTA 8775 wordt ontwikkeld op initiatief van pompfabrikant Flowserve. Bij een informatiebijeenkomst op 20 oktober 2015 bleek de animo om deze NTA te gaan ontwikkelen groot. Onder de geïnteresseerde partijen bevinden zich pompfabrikanten, waterschappen en ecologische adviesbureaus. NEN gaat de werkgroep procesmatig ondersteunen waarna de NTA naar verwachting begin 2017 wordt afgerond en gepubliceerd.

Turbines en waterkrachtcentrales

Er wordt onderzocht of het onderwerp kan worden uitgebreid naar pompen in turbines of waterkrachtcentrales. Geïnteresseerde partijen die actief zijn op dit gebied worden gevraagd ook contact op te nemen met NEN.

Informatie en aanmelden

Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA 8775: Johan van 't Bosch, Consultant Milieu, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl. Tot uiterlijk 10 maart 2016 kunt u zich via bovenstaand e-mailadres aanmelden voor de
werkgroep ‘NTA 8775’.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA 8775: Johan van 't Bosch, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl