Ontwikkeling Technische Afspraak Non-Target Screening

04-06-2019 Wereldwijd neemt de productie van chemische stoffen in hoeveelheden en aantallen steeds meer toe. Een deel van deze stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Non-target screening met massaspectrometrie kan chemische stoffen in water boven een drempelwaarde zo concreet mogelijk in beeld brengen. Een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) wordt hiervoor ontwikkeld.

Voor de screening worden diverse analytische methoden gebruikt zoals GC-MS en LC-MS met hoge resolutie. Het doel van de op te stellen NTA is om minimumvoorwaarden te beschrijven voor het uitvoeren, valideren en borgen van non-target en suspect screening door middel van chromatografische scheidingstechnieken gevolgd door massaspectrometrie. Het is voor uw organisatie mogelijk om deel te nemen aan dit ontwikkelingsproces.

Toepassing non-target screening

Door de toepassing van non-target en suspect screening is het mogelijk om de antropogene stoffen, naast de natuurlijke stoffen, kwalitatief in beeld te brengen. Het risico dat nieuwe stoffen niet opgemerkt worden is hiermee beter afgedekt. Door de toepassing van de NTA worden de analyseresultaten betrouwbaarder. Het risico op een verkeerd resultaat, waarbij er een positief resultaat is terwijl de stof er niet in zit of een negatief resultaat terwijl de stof er wel in zit, zal sterk afnemen. Dit moet ertoe leiden dat dezelfde kwaliteit wordt aangeboden door laboratoria die deze richtlijn toepassen. Hierdoor zijn de onderlinge resultaten zo goed mogelijk vergelijkbaar.

Bijeenkomst

Op donderdag 4 juli 2019 om 13:00 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over de NTA of over het normalisatieproces: Jacobien Boehmer, consultant Milieu & Maatschappij, tel. 015 2 690 429 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Organische parameters’ houdt zich bezig met de normalisatie van analysemethoden voor laboratoria voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, en bouw-, rest en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl