Oprichting CEN-CENELEC Sector Forum on Security

12-11-2018 Er is behoefte aan meer en betere afspraken over producten en diensten binnen de Europese veiligheidsketen en een kortere link tussen de belanghebbende partijen in de verschillende deelgebieden. Het veiligheidslandschap van Europa is sterk veranderd in de afgelopen jaren.

Een breed gedragen Europese veiligheidsstrategie is nodig om dit probleem aan te pakken. De Europese Commissie pleit voor intensievere samenwerking en betere coördinatie om de huidige fragmentatie in het veiligheidslandschap te verbeteren. Het (internationale) normalisatienetwerk werkt hier dagelijks aan door het opstellen van eenduidige referentie- en toepassingskaders waardoor efficiënter wordt samengewerkt.

CEN-CENELEC Sector Forum on Security

CEN/TC 391 ‘Societal and Citizen Security’ heeft een voorstel ingediend voor het opzetten van een Sector Forum. Doel is het creëren van een Europees netwerk van belanghebbende partijen die gezamenlijk het hoofd buigen over strategische zelfreguleringsvraagstukken in de veiligheidssector en hierover advies uitbrengen. Het Sector Forum on Security fungeert als coördinatie- en adviesorgaan voor alle normalisatieactiviteiten die zich binnen de veiligheidsketen afspelen. Horizontale thema’s worden blootgelegd en kennisdeling staat centraal.

Nederlandse betrokkenheid

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om Nederland weerbaarder te maken door het versterken van de veiligheidsketen, zowel publiek als privaat. Aansluiting op internationale normontwikkeling helpt Nederland haar eigen strategische doelen beter te realiseren, sneller in te spelen op internationale kennisontwikkeling en de Nederlandse expertise sterker te profileren.

Tot 3 december 2018 kan er aanspraak gemaakt worden op het secretariaat en het voorzitterschap van dit Sector Forum. Nederland kan hiermee een leidende rol pakken waar het gaat om de afstemming tussen nationaal en Europees beleid en het stimuleren van een gunstig onderrnemingsklimaat voor Nederlandse marktpartijen binnen de veiligheidsketen.

Download het voorstel voor de oprichting van het CEN-CENELEC Sector Forum on Security.

Interesse

Nederlandse belanghebbenden kunnen vóór 1 december hun interesse in het secretariaat/voorzitterschap en/of algemene deelname aan het Sector Forum on Security uitspreken via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit voorstel:
Merel Haverhals, corporate relations manager, telefoon 015 2 690 314 of email merel.haverhals@nen.nl
Leanne Valom, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 360 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl