Oproep voor deelname aan nieuwe werkgroep NPR ‘Binnen conformiteit afwijken van de norm bij emissiemetingen’

11-03-2015 Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) heeft geconstateerd dat normeisen voor emissiemetingen in de praktijk soms verschillend geïnterpreteerd worden of moeilijk uitvoerbaar zijn. NEN heeft om die reden een werkgroep opgericht voor de ontwikkeling van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ‘Binnen conformiteit afwijken van de norm bij emissiemetingen’. Op 19 mei vindt de startvergadering plaats. Belanghebbenden kunnen zich tot 10 april aanmelden voor deelname.

De moeilijkheden in de interpretatie en uitvoering van normen kunnen meetinstanties belemmeren in het claimen van normconformiteit. Het bevoegd gezag en de Raad voor Accreditatie (RvA) hebben volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’ echter ruimte om normconformiteit aan te nemen bij geringe afwijkingen. Het PKL en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben daarom opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een NPR die ertoe strekt handvatten te bieden aan het bedrijfsleven, meetinstanties, het bevoegd gezag en de RvA voor de praktische invulling van het begrip normconformiteit.

De NPR: een vertaalslag naar de praktijk

Een NPR is een document van informatieve aard, waarin in dit geval de voorwaarden worden geformuleerd waaronder afgeweken kan worden van de letter van de norm. Daarmee maakt de NPR een vertaalslag tussen lastig uitvoerbare normen voor emissiemetingen en de situatie binnen de Nederlandse praktijk. Welke normen dit zijn, wordt in de startvergadering bepaald. De NPR wordt naar verwachting begin 2017 definitief gepubliceerd.

De werkgroep voor de ontwikkeling van de NPR valt onder de subcommissie ‘Emissiemetingen en algemene aspecten’. NEN ondersteunt de werkgroep procesmatig. Overheden, meetinstanties, bedrijven en andere belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Informatie en aanmelden

Voor aanmelding voor de werkgroep of voor meer informatie over het project:
Miranda Geelhoed, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 187 of e-mail miranda.geelhoed@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor aanmelding voor de werkgroep of voor meer informatie over het project: Miranda Geelhoed, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 187

miranda.geelhoed@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl