Peiling tevredenheid NTA 5755 voor nader onderzoek landbodem

26-03-2014 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 5755 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging' is in 2010 verschenen. Nu de NTA een aantal jaren in gebruik is, wil NEN graag evalueren of de gebruikers tevreden zijn. Suggesties voor verbetering kunnen tot 15 juni 2014 bij NEN worden gemeld.

Waren NEN 5725 (vooronderzoek) en NEN 5740 (verkennend onderzoek) eerst de twee bekende normen voor landbodemonderzoek, in 2010 kwam daar NTA 5755 als derde document bij. Inmiddels geniet NTA 5755 ook veel bekendheid. Saneerders die activiteiten uitvoeren welke vallen onder de Regeling Uniforme Saneringen, dienen het nader onderzoek overeenkomstig NTA 5755 uit te voeren.

Plan-Do-Check-Act

Door normdocumenten met regelmaat te evalueren, wordt de kwaliteit van NEN-normen op peil gehouden. Gebruikers die de afgelopen jaren tegen problemen zijn aangelopen of suggesties hebben om NTA 5755 te verbeteren, kunnen die vóór 15 juni 2014 sturen naar milieu&maatschappij@nen.nl. NEN legt vervolgens alle suggesties voor aan de NEN-commissie 'Veldwerk – Monsterneming'. Deze normcommissie heeft NTA 5755 in beheer en zal op basis van de binnengekomen reacties beoordelen of aanpassing van de NTA wenselijk is.

Reageren

Voor meer informatie over de evaluatie van NTA 5755:2010, het aanleveren van opmerkingen, of deelname aan de NEN-commissie 'Veldwerk – Monsterneming' kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl