Platform voor aanpassing standaarden in de bouw door toenemende behoefte aan koeling

12-08-2020 OSKA, Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, heeft een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat standaarden voor het ontwerp van nieuwe gebouwen rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling.

NEN werkt in OSKA samen met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Gezamenlijk hebben zij recent de intentieverklaring 'klimaatverandering en koeling gebouwen' vastgesteld. Hierin staan acties en afspraken om er voor te zorgen dat standaarden voor nieuwbouw en renovatie rekening houden met klimaatverandering. De verklaring geeft aan welke standaarden daarvoor ontwikkeld of aangepast moeten worden.

Klimaatverandering vraagt om aanpassingen

Het klimaat verandert. Er zijn vaker hittegolven, winters worden zachter. Nieuwe gebouwen hebben een lange levensduur, doorgaans meer dan vijftig jaar. Het is zaak om bij het ontwerp hiervan rekening te houden met de toekomst. Het initiatief voor de verklaring komt vanuit Klimaatverbond Nederland. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en standaardisatie-instellingen is in een werkgroep de verklaring opgesteld. Dit OSKA-actieteam bestaat uit FME/NVKL, ISSO, Ministerie BZK, NEN, NL Ingenieurs en Klimaatverbond Nederland en werkt samen met Bouwend Nederland, Neprom en Techniek Nederland. Een kernpunt is de ‘ladder van koeling’. Deze geeft aan welke stappen verstandig zijn om er voor te zorgen dat een nieuw gebouw voldoende koel blijft, ook in een warmer klimaat.

OSKA heeft als doel dat nieuwe inzichten over klimaatverandering meegenomen worden in standaarden. In OSKA werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties samen, waaronder ook NEN. NEN verzorgt tevens het secretariaat van OSKA.

Meer informatie

Voor informatie over deze intentieverklaring: Ab de Buck, trekker team klimaatadaptatie, en secretaris OSKA, telefoon 015 2 690 269 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over het aanpassen van normen en standaarden in het licht van klimaatverandering? Wij nodigen u van harte uit om inbreng te leveren in OSKA. Informatie over de activiteiten van NEN voor OSKA vindt u hier. Hier is ook andere informatie over de (internationale) activiteiten van voor aanpassing van standaarden aan het veranderende klimaat te vinden.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl