Praat mee over nieuwe norm monsterneming en meetonzekerheid

08-11-2018 In de herziene ISO/IEC 17025 is een nieuwe eis opgenomen. Het gaat om het rapporteren van de meetonzekerheid die ontstaat bij monsterneming. In lijn met NEN 7779:2018 'Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders – Meetonzekerheid', wordt een norm ontwikkeld over de bijdrage van monsterneming aan meetonzekerheid. Praat mee over deze nieuwe norm!

Eerder dit jaar is de herziene NEN 7779 gepubliceerd. NEN 7779 biedt handvatten waarmee laboratoria praktisch en eenvoudig meetonzekerheid kunnen bepalen. Zo komen laboratoria onder gelijke omstandigheden tot overeenkomstige waarden van de meetonzekerheid.
Met NEN 7779 kan de meetonzekerheid van een monster worden bepaald na de aankomst in het laboratorium. Voor de bepaling van de bijdrage aan de meetonzekerheid voordat het monster in het lab arriveert, wordt nu een nieuwe norm ontwikkeld.

Herziene ISO/IEC 17025

In de internationale norm ISO/IEC 17025 is een nieuwe eis opgenomen dat bij de bepaling van meetonzekerheid ook de bijdrage van monsterneming moet worden meegenomen. Voortvarendheid met een nieuwe norm is geboden; voor 1 september 2020 moet ook aan deze eis door de geaccrediteerde laboratoria worden voldaan.

Waarom is het belangrijk hieraan bij te dragen?

Genormaliseerde toepassingen van statistische methoden zijn onmisbaar voor het omzetten van verzamelde ruwe gegevens in bruikbare, begrijpelijke en uitwisselbare informatie. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe norm het van groot belang dat er input van gebruikers in het veld van voeding, diervoeding en milieukwaliteit komt.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Leanne Valom, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Statistische toepassingen’ houdt zich bezig met de toepassing van statistische methoden in milieuonderzoek, met name in milieulaboratoria. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl

Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025 specificeert de algemene eisen voor de competentie, onpartijdigheid en consistente bedrijfsuitoefening van laboratoria. Dit document is van toepassing op alle organisaties die laboratoriumactiviteiten uitvoeren, ongeacht het aant...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 7779:2018 nl

Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders - Meetonzekerheid 

NEN 7779 beschrijft procedures voor de bepaling van de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve fysische en chemische meetmethoden.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl