Praktijkrichtlijn ‘Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen’ gepubliceerd

19-12-2016 De praktijkrichtlijn NPR 8117 'Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen' is gepubliceerd. De NPR is een antwoord op de vraag van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) naar een hulpmiddel voor een eenduidige interpretatie van normeisen die gesteld worden aan emissiemetingen.


Volgens de Nederlandse wetgeving moeten emissiemetingen worden uitgevoerd volgens (inter)nationale normen. De norm is de basis voor een kwalitatief goede meting en beschrijft een eenduidige, praktische methode voor de uitvoering van een meting voor een 'optimaal' meetresultaat. Bij de uitvoering van metingen in de praktijk blijkt dat in sommige gevallen de norm niet exact gevolgd kan worden.

NPR 8117

De praktijkrichtlijn beschrijft veel voorkomende situaties in de praktijk waarin afwijken van de norm onontkoombaar is. De beschreven afwijkingen van de norm zullen in het algemeen de kwaliteit van de meetresultaten niet of nauwelijks beïnvloeden. Voor vergunninghouders, meetinstanties en bevoegde gezagsorganen geeft deze praktijkrichtlijn een handvat bij de beoordeling en uitvoering van emissiemetingen.

In deze Nederlandse praktijkrichtlijn worden alleen emissiesituaties behandeld waarbij de afgassen via een afgaskanaal naar de buitenlucht geëmitteerd worden. NPR 8117 'Richtlijn ingeval van afwijken van emissiemeetnormen' kan worden bekeken op nen.nl.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NPR of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Nicolet Baas, Consultant NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 371 of e-mail milieu@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Emissiemetingen en algemene aspecten ’ houdt zich bezig met de ontwikkeling van normen voor meetmethoden van emissies naar lucht. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 371 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl