Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd voor commentaar

25-06-2018 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’, ter commentaar gepubliceerd. Deze richtlijn geeft ook aanwijzingen voor het nader identificeren van Legionella-kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2018 commentaar indienen.

De richtlijn, NPR 6278, behandelt een aantal onderwerpen ter toelichting op de beschreven methoden in NEN‐EN‐ISO 11731 voor de telling van Legionella in water. Deze praktijkrichtlijn behoort gebruikt te worden in combinatie met andere normen en richtlijnen, bijvoorbeeld NEN‐EN‐ISO 11731 en NEN 6254+C1.

Uitkomsten Legionella-workshop: de basis voor NPR 6278

Ter voorbereiding van het opstellen van deze NPR vond in 2017 de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’ plaats. Een deel van de dag stond in het teken om scherper in beeld te krijgen welke onderwerpen uit NEN-EN-ISO 11731, volgens de workshopdeelnemers, verder toegelicht moesten worden in een NPR. De uitkomsten vormden de basis voor het opstellen van NPR 6278 door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’, onder leiding van drie co-projectleiders (Bureau de Wit-Eurofins, Kiwa Inspection & Testing en Vitens N.V.).

Commentaar indienen

Het concept van de praktijkrichtlijn kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Tot 1 september 2018 kan commentaar worden ingediend.

Meer informatie

Voor informatie over de ontwikkeling van de NPR of deelname aan de subcommissie: Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 436, e-mail mm@nen.nl.

Norm

NPR 6278:2018 Ontw. nl

Water - Toelichting bij de telling van <em>Legionella </em>volgens NEN-EN-ISO 11731

NPR 6278 vormt een toelichting bij het gebruik van NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water. Zij geeft tevens aanwijzingen voor het nader identificeren van de legionella-kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht wor...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij.

015 2 690 436

mm@nen.nl


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl