Praktijkrichtlijn gepubliceerd voor het meten van effecten van maatregelen op luchtkwaliteit

13-06-2016 NPR 7769 'Richtlijnen voor metingen bij de bepaling van de effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit' is gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn is een aanvulling op het 'Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit – Wanneer is meten zinvol?' van het kennisplatform CROW.

De te verwachten effecten bij het toepassen van een maatregel op de luchtkwaliteit worden vaak met behulp van modellen berekend. Naast het uitvoeren van berekeningen kan de vraag rijzen om het effect van de maatregel in de praktijk met luchtkwaliteitsmetingen te valideren. Een voorbeeld hiervan is als het effect alleen in proefmodellen is vastgesteld, er twijfel bestaat over de te behalen effecten of er onvoldoende draagvlak is voor het treffen van maatregelen.

Richtlijnen voor in de praktijk

  • beschrijft de stappen waaraan een luchtkwaliteitsonderzoek hoort te voldoen om met luchtkwaliteitsmetingen het effect van maatregelen te bepalen;
  • geeft aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van deze luchtkwaliteitsmetingen;
  • beschrijft de keuzes en randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van deze metingen.

Toepassing

NPR 7769 is bedoeld voor zowel opdrachtgevers als uitvoerders van lokale luchtkwaliteitsonderzoeken, en is van toepassing bij onderzoek aan het wegverkeer en bij het uitvoeren van lokale luchtkwaliteitsmetingen aan:

  • maatregelen die direct ingrijpen in de bron van de emissie;
  • maatregelen die een (lokaal) effect hebben op de verspreiding van en de blootstelling aan luchtverontreinigende emissies.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NPR of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Nicolet Baas, Consultant NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 371 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolet Baas.

(015) 2 690 371

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl