Praktijkrichtlijn voor microscopische screening blauwalgen ter commentaar

18-03-2015 De normsubcommissie ‘Ecologie’ heeft besloten de werkwijze van het blauwalgenprotocol uit te werken tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Het ontwerp van deze NPR 9060 ‘Water - Hydrobiologische methoden - Microscopische screening (Quick Scan) van blauwalgen (Cyanobacteriën)’ is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni a.s. online commentaar leveren op het document via www.normontwerpen.nen.nl.

Blauwalgen kunnen toxinen produceren en in zwemwater problemen voor recreanten veroorzaken. In de Europese zwemwaterichtlijn 2006/7/EG is opgenomen dat een beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën moet worden uitgevoerd. Er is echter niet aangegeven hoe dit moet.
Het blauwalgenprotocol is de afgelopen jaren ontwikkeld en wordt veel gevolgd. Daarnaast wordt er op dit moment veel onderzoek gedaan naar nieuwe en snellere methoden om blauwalgen te tellen. De normsubcommissie ‘Ecologie’ achtte het blauwalgenprotocol een goede kandidaat om door te ontwikkelen tot een NPR.

Werking online commentaarsysteem

Belanghebbenden die willen reageren op normontwerpen via www.normontwerpen.nen.nl hoeven slechts te registreren. Vervolgens is er toegang tot alle normontwerpen in het systeem, die op dat moment open staan voor commentaar.
Iedereen met toegang tot het systeem mag commentaar indienen. De enige verplichting die wij vragen, is dat bij het indienen van commentaar ook een tegenvoorstel wordt ingediend. Het is ook mogelijk om het commentaar van andere commentaargevers in te zien en daarop te reageren.

Afhandeling commentaar

De commissie ‘Ecologie’ die de betreffende norm beheert, beoordeelt de ontvangen commentaren. De commissie heeft de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Alle commentaargevers krijgen achteraf bericht of hun commentaar is verwerkt, en zo nee, waarom niet.

Meer informatie

Belanghebbenden kunnen de norm kosteloos inzien en tot 1 juni van commentaar voorzien via www.normontwerpen.nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij.

milieuenmaatschappij@nen.nl

(015) 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl