Presentaties - workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’

02-10-2017 Op woensdag 22 november vond de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’ plaats. Laboratoria hebben zo handvatten gekregen om de overstap te maken van NEN 6265 naar de nieuwe NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water.

NEN-EN-ISO 11731:2017 ‘Water - Telling van Legionella is van toepassing op verschillende watertypen, zoals: drink-, industrie-, afval-, koel- en oppervlaktewater. De beschreven methoden kunnen ook gebruikt worden voor water gerelateerde matrices, bijvoorbeeld: biofilm en sediment. Tijdens de workshop is uitgebreid aandacht besteed aan hoe een laboratorium de selectie kan maken wanneer welke methode te gebruiken voor welk watertype. Onderwerpen die verder aan bod kwamen zijn onder andere de voorbehandeling van monsters, de keuze van voedingsbodems en monstername.

Nederlandse situatie en overgangsperiode

NEN-EN-ISO 11731 heeft een Nederlands voorwoord, waarin de aanpassingen die gelden voor de Nederlandse situatie worden weergegeven. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel ‘monstername’. In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt voor het nemen en analyseren van monsters nog een verwijzing gemaakt naar NEN 6265.
In de Staatscourant, van 12 september 2017, staat vermeld dat de aanwijzing van de nieuwe norm (NEN-EN-ISO 11731) in werking treedt met ingang van 1 januari 2019, zodat laboratoria voldoende tijd krijgen om de nieuwe methode in te voeren en daarvoor geaccrediteerd te worden.

Presentaties van de workshop

De workshop startte met twee inleidingen van Wilfred Reinhold (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Rian Brokx (namens de drinkwaterlaboratoria). In de ochtend kwamen vervolgens twee sprekers aan het woord met de presentaties:

  • De ontwikkeling van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731 (door Simon in ’t Veld, voormalig voorzitter internationale ISO-werkgroep Legionella)
  • Praktische toepassing van NEN-EN-ISO 11731 (door Anke Brouwer-Hanzens, KWR Watercycle Research Institute)

Bovenstaande presentaties en die van de middagsessies kunt u downloaden via deze link: presentaties workshop Legionella.

Toekomstige NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731

Een deel van de middag stond in het teken om scherper in beeld te krijgen welke onderwerpen uit NEN-EN-ISO 11731, volgens de workshopdeelnemers, verder toegelicht moeten worden in een nog te ontwikkelen Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat het zeer wenselijk is om de incubatietijd explicieter te omschrijven in een NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731. De aangedragen onderwerpen zullen gebundeld worden en vervolgens zal de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ begin 2018 een start maken met het ontwikkelen van de NPR.

Meer informatie

De normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ is in Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling van normen op het vlak van watermicrobiologie. Voor meer informatie of deelname aan de subcommissie: Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 436.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij.

015 2 690 436


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl