Publicatie normontwerp voor bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

25-03-2020 Het ontwerp voor de nieuwe norm NEN 7776 is gepubliceerd. Deze nationale norm omvat de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen input leveren. Het ontwerp is tot 1 juli 2020 in te zien.

In de herziene internationale norm, NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl 'Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria', is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming. NEN 7779:2018 'Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders – Meetonzekerheid' is al eerder opgesteld voor laboratoria. Hiermee kan de meetonzekerheid van een monster worden bepaald na de aankomst in het laboratorium.

Werkgroep

Naar het voorbeeld van NEN 7779 is nu door een werkgroep het normontwerp NEN 7776 ontwikkeld. De norm omvat een aantal stappen die genomen dienen te worden om de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid te bepalen. Op het normontwerp NEN 7776:2020 kan tot 1 juli 2020 commentaar geleverd worden via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het normontwerp of normalisatie, neem contact op met Marina Maroulakis, secretaris van de normcommissie Statistische toepassingen, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NEN 7776:2020 Ontw. nl

Milieu, voedingsmiddelen, diervoeders, minerale vaste brandstoffen en vaste biobrandstoffen - Bijdra...

NEN 7776 beschrijft procedures voor de bepaling van de bijdrage van de bemonstering aan de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve chemische en fysische meetmethoden. De bepaling van de meetonzekerheid voor laboratoriummonsters is vastgelegd in ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl